אופטימיזציה של תיק הביטוח

 

ניהול סיכוני המשפחה

 
 
 
אופטימיזציה של תיק הביטוח
 
 
 
למה לנהל סיכונים ? כדי שהסיכונים לא ינהלו אותנו. מתפקידו של המתכנן הפיננסי להקטין את הסיכונים שכרוכים בהשקעות בשוק ההון וגם בתחום המוכר לנו יותר, תחום הביטוח. רובנו מכירים את תחום הביטוח אלא שלא תמיד אנחנו מבינים בו. בשנים האחרונות הולך וגדל מספר הפונים לייעוץ אובייקטיבי ובלתי תלוי. מטרת הייעוץ הזה היא כפולה: מצד אחד, הייעוץ מאפשר לנו להתוודע אל כלל ההוצאות על ביטוח, מצד שני, הייעוץ מאפשר להתאים את תכניות הביטוח הקיימות לצרכים ולמטרות של כל משפחה בנפרד כדי שהמשפחה תהיה ערוכה נכון לקדם מצבים שונים ובלתי צפויים אשר עלולים לגרום לנו הוצאה כספית גדולה. דיה לצרה בשעתה? לא בתחום הביטוח!
 
 
 
 
להבטחת חיסכון מירבי לפנסיה צרו קשר