מקס לוי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תכנון הירושות

 

מדוע חשוב לכלול תכנון ירושות בתהליך של תכנון פיננסי כולל?

 
 
 
תכנון הירושות
 
 
 
כל אחד מאתנו מתכנן את צעדיו לשנים שיבואו מתוך רצון להיטיב עם עצמו ועם יקיריו, ולהגשים את מטרותיו בחיים.
מהי הדרך להגשמת המטרות והרצונות שלנו אם חס וחלילה יארע הגרוע מכל בטרם עת? כיצד יובטחו פרנסתם ורווחתם של אלו מבין יקיריך שעדיין אינם יכולים לייצר הכנסה? כיצד תובטח חלוקה הוגנת של נכסיך לבני משפחתך בדיוק לפי רצונך?
התשובה המקצועית היא כמובן : עריכת צוואה ועדכונה אחת לכמה שנים.

 
 
 
 

תפקידו של המתכנן הפיננסי בעריכת צוואה:

 
  • לתכנן באופן מיטבי את חלוקת הירושה תוך בחינת המסמכים הפיננסיים והביטוחיים
  • לסייע בהבנת המרכיבים הפיננסיים המרכזיים שעליהם יש לתת מענה
  • לוודא שהמסמך המשפטי נמצא בהלימה לצרכים הפיננסיים
  • לבדוק את המשמעויות הפיננסיות של חלוקת הנכסים או מימושם
  • לוודא כי נלקחו בחשבון היבטי המס
  • לטפל בנכסים שאינם חלק מהעיזבון ואופן הקצאתם למוטבים ולשארים
 
תכנון הירושות בטרם עריכת הצוואה יבטיח את העברת העושר המשפחתי מדור לדור באופן אופטימלי!
 
לתכנון הירושות באופן אופטימלי צרו קשר